Actualidad

Mesa de Exámenes Previos

Diciembre 2017

Dia hora Materia Curso Docente
LUNES11 9.30hs Biologia  4ºA Debelis- Rulli
MARTES 12 14:30 Cs. Naturales 1°B Chapuis -Debelis
Biología 2°B
MIÉRCOLES 13 07:30 Inglés- taller de inglés 4°A- 1°A Pastorino- Dallazorza
 
12:30 P.Lenguaje 2°B -4ºB Tassara - Alvarez León
JUEVES 14 9:30 hs Histortia 6°A F.Valente- Aguilar
VIERNES 15 7:30 hs Matemática 5°A Barcos-Ayerbe
11:00 hs Química 5°A- 5°B
12:30 hs Histortia 2°B - 3°B-5ºB  Mello- Elia
  Tec. De estudio 3ºB
LUNES 18 08:30 Cs. Sociales 1°A Miranda- Castro - Schmit
Historia 5°A
Geografía 6°A
14:00 hs Geografía 4°B Galvan- Tassara
MARTES 19 07:30 Matemática 2°A-3°A-6°A Barcos -Vilalta
09:30 Inglés- taller de inglés 3°A El Assad- Dalalzorza
12:30 Matemática 4°A-4°B- 5ºB Andrés- Vilalta- Morales
Trabajo y Ciudadanía 6°A Mancini- Hapes
MIÉRCOLES 20 7:30 hs Arte 6°A Tiralongo- Alfieri
09:30 Inglés- taller de inglés 5°A- 6°A MarquesDias- El assad
11:00 Inglés- taller de inglés 1ºB-2°A-2°B 3ºB-4°B - 5°B MarquesDias- Pastorino- Dallazorza
Matemática 1°A -2°B- 3°B Andrés- Barcos
12:30 P.Lenguaje 3°B-2ºB Tassara- Alfieri
JUEVES 21 07:30 hs Literatura 5°A- 6°A Hernandez- Berzi
10:30 hs Sociología 5°A Aguilar- F. Valente
Politica y Ciudadanía 5°A
Filosofía 6°A
12:30 hs Físico-Química 3°A- 3°B Debelis- Diaz
Geografía 2°B Mamondes- Saffores
14:00 hs Físico-Química 2°B Debelis- Diaz
VIERNES 22 7:30 hs Proyecto Inv. 6°A Mancini - Prego